„Pamiętaj, że Ten, który powstał z martwych, zmartwychwstał, aby wylać swego Ducha Świętego do ludzkiego życia i przez tego Ducha, chce udostępnić każdemu człowiekowi całą pełnię siebie, 24 godziny na dobę.”

„Remember that He who rose from the dead, rose to pour out His Holy Spirit into human lives, and, by that Spirit, to make available to any individual all the fullness of Himself, twenty-four hours a day.”

Ray C. Stedman (1917 – 1992)

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, siedzi i w budynku

Brat Ray odwiedził PL w latach 80-tych.. Jeśli ktoś chce podeśle link – bardzo cenne poselstwo, na temat prawdziwego życia chrześcijańskiego w oparciu o Boża siłę.
Jest autorem wielu książek. Jedyna w j. polskim..: „Autentyczne Chrześcijaństwo” – z serca polecam!

pio.zadlo@gmail.com

https://www.raystedman.org/