[data]

1 Item

ŻYCIE… POMIĘDZY SŁOWAMI..

ŻYCIE… POMIĘDZY SŁOWAMI.. Słowa, słowa, słowa „prawdy”, książki, kazania, deklaracje, wypowiadane myśli, koncepcje, uwagi.Potem rozmowy, konwersacje.. dyskusje.. słowa.. słowa, zdania..Tak wiele słów pada z naszych ust.Tak wiele słów słyszymy od innych.Chrystus przyniósł życie.. życie Boga!Słowo stało się ciałem..Zamieszkało wśród nas..On był na wyciągniecie ręki..Jan pisze, że ręce Go dotykały.Chrystus przyniósł JEGO charakter w postępowaniu, gestach.. […]