[data]

2 Items

Christmas Evans

Oto jak ten drogi brat zawarł przymierze z Bogiem! 1. Oddaję swoją duszę i ciało Tobie, Jezu, który jesteś prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 2. Wzywam na świadków dzień, słońce, ziemię, drzewa, kamienie, łoże, stół i książki, że przychodzę do Ciebie, Odkupiciela grzeszników, aby uzyskać ukojenie mojej duszy od gromów winy i lęku przed wiecznością. […]

Jak Orły…

Podczas ostatniej wędrówki po szlakach Bieszczad, zobaczyłem orła w locie.. 🙂 Był dosyć mocny wiatr a orzeł rozpiął skrzydła i unosił się sam na wietrze bez żadnego szczególnego wysiłku. W zachwycie patrzyłem na tego pięknego ptaka. Zrozumiałem na nowo czym jest życie w Bożej sile! Tak często usiłuje sam starając się utrzymać, używając swoich własnych sił! […]