[data]

2 Items

Rozlana Boża miłość…

„.. miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.” Rzym 5:5b Czy jest to prawdą jeśli chodzi o moje życie DZIŚ? Podoba mi się to słowo „rozlana”. Kiedy Boża miłość, którą jest sam Bóg wnika w nasze serca, dociera do najgłębszych jego zakamarków. Nasze serca i wnętrza są wypełnione […]

Bezdomny Przybysz

„Bezdomny Przybysz przyszedł do nas Do tego kraju śmierci i płaczu, Szedł drogą cierpienia i hańby, Poprzez zniewagi, nienawiść i szyderstwa. „Człowiek boleści, trudu, łez, Samotny wygnaniec; Lecz On spojrzał na mnie i przez wszystkie wieki Jego muszę kochać, jedynie Jego. Potem odszedł z tego smutnego i żałosnego kraju, Z kraju łez; Lecz światło Jego […]