[data]

1 Item

Dla naszego dobra…

„Najpiękniejsze kwiaty rosną w samotności śniegów alpejskich; najpiękniejsze aromaty wydobywa się przez poddanie kwiatów silnemu sprasowaniu; najdrogocenniejsze kamienie cierpiały najdłużej pod kołem szlifierza; najwspanialsze rzeźby wymagały wielu uderzeń dłuta. Wszystkie te rzeczy podlegają temu samemu prawu. Człowiek też, i tylko to może nas dotknąć, co już uprzednio Bóg przewidział dla naszego dobra w swojej miłości i trosce […]