[data]

2 Items

BĄDŹMY TĄ ROSĄ DLA LUDZI WOKÓŁ!

„Potem będzie resztka Jakuba wśród wielu ludów jak rosa, która pochodzi od Pana, jak obfite deszcze na zieleń, która nie czeka na ludzi ani nie pokłada nadziei w synach ludzkich.” Mi 5,6 Jeśli to jest prawda o Izraelu w sensie dosłownym, to tym bardziej o Izraelu w sensie duchowym, czyli o ludziach wierzących. Kiedy święci […]

Bez owocu..

„To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu.” Łk 8:14 UBG Znane podobieństwo o czworakiej roli! Jedno z ziaren pada między ciernie/osty! Odejście od Bożego Słowa powoduje znany nam stan serca: NIE WYDAJEMY OWOCU! Trzy rzeczy […]