[data]

1 Item

Dmuchawce

„Mierz swe życie stratami, nie zyskiem,Nie wypitym winem, lecz rozlanym,Bo siła miłości pochodzi z ofiary miłości,A ten, kto najwięcej cierpi, najwięcej rozdaje.” “Measure thy life by loss, and not by gain,Not by the wine drunk, but by the wine poured forth;For love’s strength standeth in love’s sacrifice,And he who suffers most has most to give.” […]