[data]

3 Items

Szukanie Boga

Przyjrzyjcie się świętym ludziom, którzy żyli w dawnych czasach, a wkrótce odczujecie ciepło pragnienia ich serc, by szukać Boga. Płakali za Nim, modlili się żarliwie i szukali Go dniem i nocą, o porze, a gdy Go znaleźli, było to tym słodsze, im dłużej Go szukali. Mojżesz używał faktu, że znał Boga, jako argumentu, by Go […]

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski!”

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski!” Psalm 66:20 Tego poranka słowa z tego Psalmu są jak balsam dla mego serca. Kolejny dzień może przynieść wiele dziwnych rzeczy. Mogą one przenieść wiele bólu, kłopotów a może i zniechęcenia. Słowa Psalmu są jednak tak mocne. Nasze modlitwy nie wracają od […]

Mieszkaj w Chrystusie

„Jeżeli poznamy błogość mieszkania w Chrystusie przez wiarę na każdy dzień, to wynikiem tego będzie nieustanny, stały wzrost. Każdy dzień oddania i pełnego zaufania przynosi błogosławieństwo dla następnego dnia i czyni zarówno to zaufanie, jak i oddanie – łatwiejszym i kosztowniejszym. W ten sposób rośnie życie duchowe; najpierw wydajemy nasze serce każdego pojedynczego dnia, niebawem […]