[data]

2 Items

Postanowienia Jonathana Edwardsa – Teolog amerykański

Rozumiejąc, że bez pomocy Boga nie mogę niczego uczynić, pokornie proszę Go, aby przez Swoją łaskę uzdolnił mnie do dotrzymania niniejszych postanowień na tyle, na ile są one zgodne z Jego wolą, ze względu na Chrystusa. Pamiętać, aby przeczytać te postanowienia raz w tygodniu. 1. Postanawiam, że będę robił tylko to, co uważam za najbardziej […]

Umiłowane dziecko

Ach, umiłowane dziecko zrodzone z pragnienia Mego Czy prowadzę cię przez zielone doliny Nad wodami spokojnymi Czy przez ogień Czy też ułożę cię w ciszy pod śniegiem W każdą pogodę, bez względu na to Jakie chmury mogą się zebrać Jaki wiatr wiać może – Czy będziesz Mnie miłować? Ufać Mi? Chwalić Mnie? Ach, najdroższy Panie, […]