[data]

2 Items

Niesamowite rozważania Nadii!

Ktoś nie chodzi do kościoła od kilku lat, bo jego najlepszy przyjaciel – chrześcijanin – zdradzał żonę.Komuś innemu nie podobało się kazanie. Dotknęły Go słowa nieuważnie wypowiedziane zza kazalnicy i na ich podstawie obraża się na ‘to całe chrześcijaństwo.’Młody człowiek, wychowany w ‘chrześcijańskim’ domu, widzi obłudę swojego ojca i przez Jego pryzmat ocenia Boga..Znam dużo […]

Jezus przyszedł na ten świat..

„Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” (1 Jana 3, 7-8). Gdy 1 Jana 3, 8 mówi: „A Syn Boży na to się objawił, aby […]