[data]

2 Items

Ogień prób

„Wierzącymi o najgłębszym duchowym poznaniu bywają zwykle ci, którzy przechodzą przez ogień prób i cierpień. Jeśli prosiłeś o głębsze poznanie Chrystusa Pana, nie dziw się, jeśli On poprowadzi cię na miejsca pustynne, lub w ogień prób i doświadczenia.” L.B.Cowman

Z Chrystusem ukrzyżowany

Kiedy serce moje jest czyste pełne wiary, To choć ciałem wciąż na ziemi, sercem w Niebie jestem cały. Kiedy całą duszą jestem Chrystusowi poddany, Wtedy nie idę już „ja”, lecz prowadzi mnie mój Umiłowany. Bo wiem, że z Chrystusem jestem Ukrzyżowany, Nie żyje już moje „ja”, lecz żyje we mnie mój Ukochany. Chwalmy Boga, bo […]