[data]

2 Items

JEDNO PRAGNIENIE…

JEDNO PRAGNIENIE! JEDNA TĘSKNOTA! JEDNO MARZENIE! JEDNA PROŚBA! MIESZKAĆ W MIEJSCU GDZIE JEST MÓJ PAN! PRZYGLĄDAĆ SIĘ JEMU! BYĆ W JEGO ŚWIĄTYNI!”   ON! DLA NIEGO! JEMU! TO MOJA TĘSKNOTA.. ALLELUJA! AMEN! ..o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno Pana i […]

Chrześcijaństwo bez Chrystusa…

„Największymi zagrożeniami, z jakimi przyjdzie się skonfrontować w nadchodzącym wieku będą: religia bez Ducha Świętego, chrześcijaństwo bez Chrystusa, przebaczenie bez pokuty, zbawienie bez odrodzenia, polityka bez Boga i niebo bez piekła!”       William Booth (1829 –1912) założyciel Armii Zbawienia