[data]

2 Items

Dom Pana leży w gruzach

Warto czytać Biblię. Słowo Boże jest jak lekarstwo – ono leczy nasze serca! Warto sięgać również do fragmentów, rzadziej czytanych. Wiem, że często otwieramy Słowo z myślą by to sam Pan pokazywał co mamy czytać.  Jest to jakiś sposób. Warto jednak przynajmniej raz na jakiś czas przeczytać całą Biblię od początku do końca lub np. w systemie dwa […]

Wzdychamy pragnąc jednego …

„Wiemy bowiem, że kiedy nasz namiot, w którym na ziemi przebywamy, ulegnie zniszczeniu, otrzymamy od Boga dom w niebie, wieczny i nie zbudowany ręką ludzką. Dlatego wzdychamy, pragnąc przyodziać to mieszkanie z nieba na obecne, o ile jednak będziemy przyodziani, a nie pozbawieni okrycia” (2 Kor 5:1-3 BP). Świadomość tego, że jesteśmy na ziemi na […]