[data]

3 Items

„Utrapienie nie przychodzi nigdy na człowieka inaczej, jak z bryłą złota w ręce”

PIĘKNA ZACHĘTA Z TYCH STARYCH „STRUMIENI NA PUSTYNI”. „Utrapienie nie przychodzi nigdy na człowieka inaczej, jak z bryłą złota w ręce”. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe … Joba 42, 12 Job, pomimo problemów i cierpień, osiągnął swoje dziedzictwo dzięki wytrwałości w wierze i zaufaniu Bogu. Przechodził trudne doświadczenia, aby zostało potwierdzone […]

NARODZENI Z GÓRY!

NARODZENI Z GÓRY! „Jezus zaś odpowiedział (do Nikodema): Zapewniam, zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Boga.” Ew.Jana 3:3 Tylko jedno z polskich tłumaczeń używa wyrażenia: „narodzeni z góry.” Analizując grecki tekst jest ono jak najbardziej właściwe. Niesamowita prawda. NARODZENI NA NOWO, POWTÓRNIE, Z GÓRY! Nasze pierwsze, naturalne narodziny […]

Oddać MU pokłon

„Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi!” Mat 15:25 Modlitwa tej kobiety na początku spotkała się z milczeniem ze strony Pana. Z pewnością słyszała też słowa, które Mistrz powiedział swoim uczniom: „Jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela..”. To było bardzo kłopotliwe i mocno zniechęcające. Ona pomimo tego […]