[data]

4 Items

PRZYGOTUJCIE DROGĘ DLA PANA!

„..Głos się odzywa: wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! I objawi się chwała Pańska..” Iz 40, 3-5 Parę chwil temu spędziłem czas w modlitwie z bratem, który jest bliski memu sercu! […]

BÓG KTÓRY WIDZI!

„I nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi! Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mnie widzi”. I Moj. 16, 13-14 Doping sportowca w RIO – smutne.. Jazda na gapę w autobusie – smutne… Wakacje w kurortach podczas gdy w Zusie mamy […]

TĘSKNOTA ZA WIOSNĄ!

…stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych.. Rzym 8:19 Mały przebiśnieg w moim ogrodzie, zwiastuje nadchodzącą wiosną. Pomimo zimna i śniegu budzi się do życia i zwiastuje nadejście nowej pory roku. Podobnie w naszym duchowym życiu, ciągle stęsknieni w oczekiwaniu na TEN Dzień kiedy wydostaniemy się już z „zimna” tej ziemi. Ucichną wszelkie spory, walki, […]

DLACZEGO „PUSTYNIA” NASTĘPUJE TAK SZYBKO PO BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE?

I zaraz powiódł go Duch na pustynię. (Mar. 1, 12) Dziwny znak Boskiego porządku! „Zaraz”. Niezwłocznie po czym? Po otwarciu się niebios i zstąpieniu Ducha w kształcie gołębicy oraz głosie, który rozległ się z nieba: „Tyś jest Syn Mój miły, którego sobie upodobałem”. To nie jest anormalne przeżycie. Tobie też przyjacielu pewnie zdarzyło się przeżyć […]