[data]

1 Item

Mój Cudowny Zbawiciel

Mój Cudowny Zbawiciel i mój Bóg, ON spłacił za mnie dług, Abym już na zawsze mógł, Szczęśliwym być u Jego stóp. ON poniósł za mnie cały trud, Ciężar wszystkich moich trwóg, ON Swą Krwią zmył ze mnie brud, Abym Królestwa Jego przekroczył próg. A gdy już stanę tuż u Niebios wrót, Z rozkoszą padnę do […]