Wprowadzenie do księgi Malachiasza: Boża postawa wobec zła.

Malachiasz (mój posłaniec) miał trudne przesłanie dla ludu Bożego, który postępował wbrew Bożym nakazom. Izraelici przestali widzieć swój grzech i czuli się bezpiecznie dzięki obrzędom religijnym oraz powszechnej zgodzie na zło. Sumując Boże wypowiedzi odnośnie różnych dziedzin życia narodu, możemy określić postawę Boga wobec grzechu następująco:
1. Widzę co robicie,
2. Uznałem to za złe,
3. Zróbcie coś z tym, aby uniknąć konsekwencji.
Taka postawa jest również widoczna w listach Jezusa do zborów w Objawieniu Jana. Oznacza to, że przesłanie księgi Malachiasza jest aktualne dla nas, z tą różnicą, że nasz nowotestamentowy Malachiasz jest kochającym zbawicielem, który potrafi skutecznie pomóc nam w zmianie postępowania.

Ucz się, ucz, bo nauka to mądrości klucz

Żydzi w czasach biblijnych skupiali się na przekazywaniu wiedzy, wartości i tradycji poprzez interakcje rodzinne, publiczne zgromadzenia oraz praktyki religijne. Jak my możemy dzisiaj praktykować podobny sposób na naukę siebie, swoich dzieci i w prowadzeniu innych w uczniostwie? To krótkie nauczanie przedstawia konkretne wskazówki jak się uczyć i uczyć innych z bożej perspektywy

Oto jestem

Czy jestem gotowy złożyć swoje życie w ofierze, aby wykonać Bożą wolę, wykonać to, czego Bóg chce, czy żyję według słów Pawła z Rzymian 12,1: „…abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu”.
Postacie o których mowa w Biblii doświadczyli tego realnie w życiu.

1. Abraham i złożenie Izaaka w ofierze (1Mjż roz. 22).
2. Jakub, który zatrzymał się w Beer-Szebie w drodze do Egiptu do Józefa, i złożył ofiary (1Mjż 46,1-5 ).
3. Powołanie Mojżesza (2Mjż roz. 3)
4. Powołanie Izajasza (Ks. Izajasza roz. 6).

Pragnienia Apostoła Pawła

..żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci..

Fil. 3,10
Paweł pragnie trzech rzeczy:
1/Poznać Jezusa
2/Doświadczyć JEGO mocy zmartwychwstania
3/Brać udział w cierpieniach, upodabniając się do Pana

Przedsmak wielkiej uczty

Ludzie są stęsknieni czegoś więcej niż codzienności, jeżeli jest to dla nich atrakcyjnie, są gotowi na wielki wysiłek. Bóg wylewa swoje serce do ludzi, jest ogarnięty współczuciem i nie ma ludzi dość. A my, jako uczniowie możemy się nauczyć, że nieważne jak niewiele mamy, jeżeli oddamy to Bogu, On wykorzysta to i będzie w stanie nasycić tysiące.

Oddychaj powietrzem pełnym wolności żyjąc w atmosferze wiary.

Nasze życie jest często życiem pełnym wyzwań i trudności. Nie inaczej wyglądało życie apostoła Pawła i jego współpracowników.
Czytając 2 List do Koryntian dowiadujemy się o szczegółach życia apostołów, o prześladowaniach, głodzie, smutku, niepokoju.
Jak apostołowie radzili sobie, kiedy spadały na nich doświadczenia?
To kazanie jest następną próbą znalezienia odpowiedzi na to pytanie.

Bóg mówi do serca

Człowiek, który oddaje SERCE Panu jest jak:..”drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu.”
Jer. 17:8

Co to znaczy, że Jezus jest prawdą?

Prawda która nasyca (jako prawdziwy chleb z nieba), wyzwala z niewoli grzechu oraz pozwala wydawać owoc (jako prawdziwy krzew winny). Zakon Mojżesza nie przyniósł prawdy ale ją ilustrował i przygotowywał do jej przyjęcia, dlatego Stary Testament pomaga lepiej zrozumieć prawdę o Chrystusie. Wszystko co jest celem naszego życia oprócz Chrystusa nie nasyci, nie uwolni i nie przyniesie owocu. Jeśli jednak poznaliśmy prawdę w Chrystusie, wszystkie dziedziny naszego życie mogą być uświęcone przez tą prawdę.