Spojrzenie w trzech kierunkach. (1J 2:28-3:10)

Jan kieruje nasz wzrok na to, co ważne. Patrząc za siebie, widzimy okazaną nam miłość Bożą, która uwalnia od grzechów i ciężarów. Patrząc przed siebie widzimy nadzieję, że będziemy tacy jak Jezus, co uwalnia nas od strachu. Patrząc na siebie i wokoło siebie potrafimy rozróżnić między dziećmi Bożymi a dziećmi diabła, co chroni nas przed zwiedzeniem.

Ojcowskie rady na trudne czasy. (1J 2:18-27)

Aby sprawdzić wiarygodność banknotu, należy dobrze znać cechy oryginału, aby nie dać się okraść cyberprzestępcą, należy przestrzegać zasad ostrożności w Internecie. Niestety wiele osób, z powodu braku wiedzy lub czujności daje się nabrać i w efekcie tracą swoje pieniądze, dane osobowe, czy konta na mediach społecznościowych. Są jednak takie obszary naszego życia w których również jesteśmy narażeni na oszustwa, jednak cena “bycia oszukanym” jest o wiele większa. Fragment 1 Listu Jana, który dziś rozważamy, właśnie traktuje o poważnych zagrożeniach oszustwa na które wystawieni byli odbiorcy listu, zagrożenia te nie dotyczyły jednak utraty pieniędzy czy danych osobowych, ale czegoś o wiele ważniejszego… Oszuści których demaskuje Jan podważali osobę samego Pana Jezusa, głosili fałszywe nauki, które w sposób bezpośredni podważały istotę ewangelii i naturę samego Boga, zatem skala tych oszustw i efekt przyjęcia tych zwodniczych nauk miały wymiar wieczny.

Chodzenie w światłości (1J 1:5-2:11)

Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Zbliżając się do Niego doświadczamy łaski przebaczenia i wyzwolenia z ciemności naszych grzechów. A poznajemy to poprzez posłuszeństwo Jego słowom i wzajemną miłość i społeczność z naszymi braćmi i siostrami.

Pełnia Radości: Życie Objawione przez Słowo (1J 1:1-4)

Czy kiedykolwiek czułeś, że szczęście, które doświadczasz, szybko znika? Chcę podzielić się z Tobą czymś, co może to zmienić. Zapraszam do wysłuchania kazaniu, w którym szukamy odpowiedzi na pytanie:
„Czy istnieje źródło radości, które trwa niezmiennie mimo zmiennych okoliczności życia?”.

Spotkanie dwóch kobiet.

Elżbieta i Maria spotykają się po rym, jak doświadczyły cudów w swoim życiu. A jednak o wiele ważniejsze jest dla nich przyjście na świat Mesjasza i związane z nim wypełnienie Bożych obietnic.

Jedyne prawdziwe ŚWIATŁO. (J 1:9-11)

Wraz z pojawieniem się żarówki, sztuczne światło zagościło w naszych miastach i wsiach. Od okresu „Oświecenia” kładziemy nacisk na potęgę naszego umysłu, zgłębiając tajemnice otaczającego nas świata. Możemy poszczycić się rozwojem edukacji, nauki, kultury i filozofii.
Dzisiaj zastanowimy się, jak nasz postęp, nasze „oświecenie” widzi Bóg.

Tak trudno mi w to uwierzyć!

Trudno nam ludziom uwierzyć w to, co Bóg zrobił dla człowieka, aby go nie tylko uratować ale i totalnie odmienić. Kazanie to jest skromną próbą zarysowania tematu i zachętą do podjęcia wyzwania jakim jest nie tylko poznanie teoretyczne tego tematu, ale zaryzykowania osobistego zaangażowania w intensywną relację z Bogiem Ojcem.

Dzień Pana motywacją do służby Bogu. (Mal 3:13-24)

Malachiasz zapowiada Dzień Pana, który ma wywyższyć tych, którzy służą Bogu a poniżyć Jego przeciwników. Nowy Testament ma to samo przesłanie dla chrześcijan, z tą różnicą, że jesteśmy bliżej tego dnia, gdyż decydujące wydarzenia Bożego planu zbawienia już się dokonały.