Słowo, które stało się ciałem (J 1:1-14)

„Słowo Stało się ciałem”
Nieskończony stał się ograniczony…
Wieczny wszedł w przestrzeń gdzie obowiązuje czas…
Niewidzialny stał się widzialny…
Stwórca dał się zamknąć do cielesnej formy swojego stworzenia…
Czy to ma dla mnie jakieś praktyczne znaczenie?

Kiedy życie ma wieczną wartość (Mk 1:16-20)

Dzisiejszy dzień identyczny jak wczorajszy, jutrzejszy będzie jak dzisiejszy. Tak z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Dla wielu z nas tak właśnie wygląda życie. Nie mamy poczucia jego znaczenia. Podświadomie pragniemy czegoś więcej bo mamy poczucie, że życie to nie tylko to co tu i teraz. Zadajemy sobie pytanie:
Czy mogę coś zrobić aby nie umierać z żalem – a) zmarnowanego życia, b) zmarnowanej wieczności?

Tam i tu

Życie prędzej czy później zderza nas z tym pytaniem. „I gdzie jest Bóg?” To ciekawe, że jednocześnie i niebo, i piekło chce, żebyśmy je zadali. Nic dziwnego, skoro od sposobu jego zadania i odpowiedzi na nie zależy całe nasze życie. Życie, które nie musi (i nie powinno!) być bezkresną tułaczką – może mieć cel i sens, być pełne, nawet mimo braków. To właśnie dlatego Pismo Święte odnotowuje 6. rozdział Księgi Sędziów i chce przemówić do nas. Do Ciebie.

Klucz do szczęścia

Wszystko dookoła nas jest ukierunkowane na satysfakcje, spełnienie, rozkosz, głęboką realizację naszych potrzeb – pomimo podjęcia prób zaspokojenia tego wcześniej czy póżniej znajdujemy się w momencie, kiedy czujemy się zagubieni, samotni, tak jakby odczarowani i pozbawieni złudzeń.

Apostoł Piotr chce dotrzeć do nas z kilkoma myślami – argumentami do przewartościowania życia.

Zapraszam zaryzykuj i sprawdź…

„Miejsca” w naszej Pielgrzymce na Górę Syjon

Doświadczamy rożnych miejsc w naszej wędrowce życia. Geograficznie sami odwiedzamy rożne miejsca świata, mamy z nimi swoje wspomnienia.
W Biblii jest wiele podanych miejsc m.in. Dąbrowa Mamre pod Hebronem – tam Abraham spotyka Boga, Babilon miejsce wygnania i niewoli, Mara i Elim miejsca przez które przechodzi Naród Izraelski.
Są to miejsca Bożej pracy nad ludźmi, a dla nas stanowią bogatą alegorię naszych duchowych przeżyć …

Odnowienie prowadzi do reformacji

Transformacja (nowe narodziny, Kolosan 2,13-15) musi nastąpić przed Reformacją (dojrzałość, Kolosan 3,1-4,1)
Niezależnie od tego, czy dokonamy Reformacji, czy nie, Bóg gwarantuje nam życie wieczne z Nim – to jest prawdziwa łaska (Kolosan 3,4)
Bezwarunkowe kochanie wszystkich wierzących i niewierzących jest najlepszym sposobem na zademonstrowanie naszej wiary w Jezusa Chrystusa (Kolosan 3.14)
Bóg przebacza (Kol 2,13), Bóg nagradza (Kol 3,24) i Bóg odpłaca (Kol 3,25) – dziękujemy Bogu za wszystko (Kol 3,15)
Ubieramy swoje ubrania, gdy spotykamy innych ludzi. W jakich ubraniach w sensie duchowym widzą nas ludzie widzą (Kolosan 3,12)

Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki! (Mk 1:1-15)

Marek w swoją relację o życiu i działalności Jezusa Chrystusa skupia się głównie na tym co Jezus robił. Ukazuje nam Jezusa jako tego, który w widzialny i namacalny sposób naprawia to co jest zepsute. Przyglądnijmy się jak zaczyna się misja Jezusa i do czego nas Jezus wzywa w pierwszych słowach jakie wypowiada.

Co zrobić z cierpieniem? (1P 4:1-7)

Piotr w swoim liście ma do zrealizowania bardzo trudne zadania. Musi odnieść się do cierpienia jakie spotkało i najpewniej spotka jeszcze adresatów listu. Piotr nie poprzestaje na tym ale prowadzi ich dalej-pomaga wytyczyć im drogę do pełnego życia pomimo bycia w tak dramatycznej sytuacji.