Stawaj się kim jesteś

Apostoł Paweł dowiadując się o bardzo poważnych problemach w zborze w Koryncie, reaguje pisząc list.
Problemy były bardzo głębokie, wydawało by się, wręcz dyskredytujące ich twierdzenia, że są chrześcijanami.
Co napisał do nich Apostoł, jakich użył argumentów, chcąc zwrócić ich na właściwą drogę?

Rozłamy

„A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.” 
1 Kor 1:10

Na przestrzeni lat mają miejsca rożnego rodzaju rozłamy. Dotyczą one często rzeczy drugorzędnych.
Paweł zachęca byśmy byli myśli Chrystusowej i z tej perspektywy odnajdowali jedność z innymi.
Krzyż wszystkich oddanych Bogu ludzi łączy..
Wesley powiedział: „W rzeczach zasadniczych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość.”

Wprowadzenie do 1 Listu do Koryntian

Mimo bezbożności wokół nas, musimy i możemy być inni ze względu na naszą relację z Chrystusem.

1. Bezbożni Koryntianie stają się świętymi dzięki ewangelii.
Chrystus wciąż nadzieją dla współczesnego Koryntu.

2. List do Koryntian jako reakcja Pawła na bezbożność w zborze w Koryncie.

a. zmiana jest konieczna
b. zmiana jest możliwa dzięki Bożej wierności

Przyjaźń – podróżowanie razem do wieczności

Życie jest jak podróż, w czasie której spotykamy różnych ludzi. Czasem mijamy się tylko albo wpadniemy na siebie na jakimś zakręcie. Czasem bywa tak, iż odkrywamy, że jest nam po drodze i idziemy razem kawałek. Bywa, że z niektórymi wędrujemy tak latami i wcale nie mamy dość. A kiedy tak sobie wędrujemy, to odkrywamy sekret wspólnego podróżowania, a mianowicie każdy z nas wywiera jakiś wpływ na ludzi, z którymi idzie przez życie.

W Chrystusie

Teologia wybrania, teologia suwerenności Boga, wolny wybór, obfitująca łaska, usprawiedliwienie z łaski poprzez wiarę itd..

Teologiczne akcenty Bożych prawd znajdowane w pismach wielu Bożych ludzi.
Teologia Apostoła Pawła: W Chrystusie – ponad 200 razy w Nowym Testamencie.
Tam w Nim jest łaska, miłość, wiara, nadzieja, przebaczenie, wykupienie.
Nic poza NIM – wszystkim W NIM!

W CHRYSTUSIE!!
..Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta… to… poczytajmy i posłuchajmy..