[data]

2 Items

MOCNE I STRASZNE..

NIESAMOWITY TOZER… Nie twierdzę, że religia bez mocy nie powoduje zmian w życiu człowieka. Twierdzę natomiast, że religia nie sprawia w nim żadnej fundamentalnej zmiany. Woda może przejść ze stanu ciekłego w parę, z pary w śnieg, a potem znów stać się wodą, lecz ciągle pozostaje wodą. Tak więc religia bez mocy może doprowadzić do […]

„AŻ DOTĄD POMAGAŁ NAM PAN!”

BŁOGOSŁAWIONEGO NOWEGO ROKU PRZYJACIELE! POCZYTACIE TE NIESAMOWITE SŁOWA ZACHĘTY I NADZIEI! „AŻ DOTĄD POMAGAŁ NAM PAN!” Aż dotąd pomagał nam Pan. 1 Sam. 7, 12 Słowa „aż dotąd” – są jakby ręką, wskazującą w kierunku tego, co przeszło. Dwadzieścia lat czy siedemdziesiąt, to jednak „dotąd pomagał nam Pan!” W ubóstwie, w obfitości, w czasie choroby, […]