[data]

2 Items

PAUZA – SELA

Z MODLITWĄ O TYCH, KTÓRZY DOŚWIADCZAJĄ „PAUZY” W SWOIM ŻYCIU! „Wielu mówi o mnie: Nie ma dla niego ratunku u Boga. Sela. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją, I Ty podnosisz głowę moją.”Ps 3:3-4 SELA – PAUZA – w utworach muzycznych i Psalmach. Pauza (notacja muzyczna) Pauza – znak graficzny o określonej wartości, zapisywany […]

MODLITWA

„Modlitwa nie oznacza proszenia Boga o różne rzeczy, których pragniemy, jest ona raczej pragnieniem samego Boga, jedynego Dawcy Życia.” „Prayer does not mean asking God for all kinds of things we want, it is rather the desire for God Himself, the only Giver of Life.” Sadhu Sundar Singh