Lecz moim szczęściem być blisko Boga,
Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją

Najbliższe wydarzenia

Ostatnie recenzje