Gdy się wiara moja chwieje
Jezus trzyma mnie
w Nim jedyną mam nadzieję
mocno trzyma mnie

Jezus trzyma mnie
mocno trzyma mnie
On co mnie wykupił krwią
jest ostoją mą

Nigdy bym się sam nie ostał
Jezus trzyma mnie
sam pokusom bym nie sprostał
Jezus trzyma mnie

Jak źrenicy oka swego
Jezus strzeże mnie
miłość Zbawcy łaskawego
wiecznie trzyma mnie

Duszę moją On zachowa
Jezus trzyma mnie
i wierności mi dochowa
nie opuści mnie
/R. Harkness/

Ada Ruth Habershon (1861-1918) 
Wychowana w chrześcijańskim domu, całe swoje życie poświęciła służbie Bożej. Współpracowała w swojej służbie Bogu, z takimi kaznodziejami i misjonarzami jak Dwight L. Moody.