Umierać dla siebie

Fragment książki: „Umierać dla siebie” – Droga do Emmaus – 7 We wstępie do swojej książki Amy Carmichael mówi, że pewnego wieczoru jakiś wierzący przyszedł do niej z problemem dotyczącym młodszej siostry w Chrystusie, która utraciła moc miłości. Amy nie spała całą noc, zastanawiając się, czy jakoś zawiodła tę siostrę i co tak naprawdę wiedziała […]

Moja dusza – oczekuje.. Pana!

Stan serca Psalmisty ale czy też mojego? Moja dusza – oczekuje.. Pana! Moje myśli, wola, tęsknota.. WSZYSTKO WOKÓŁ PANA. W JEGO słowie pokładam nadzieję.. Moja nadzieja jest w tym co ON MÓWI! Jest wiele innych głosów wokół.. Alleluja! Amen!

Oczekuję Pana..

Stan serca Psalmisty ale czy też mojego? Moja dusza – oczekuje.. Pana! Moje myśli, wola, tęsknota.. WSZYSTKO WOKÓŁ PANA. W JEGO słowie pokładam nadzieję.. Moja nadzieja jest w tym co ON MÓWI! Jest wiele innych głosów wokół.. Alleluja! Amen!

Dmuchawce

„Mierz swe życie stratami, nie zyskiem,Nie wypitym winem, lecz rozlanym,Bo siła miłości pochodzi z ofiary miłości,A ten, kto najwięcej cierpi, najwięcej rozdaje.” “Measure thy life by loss, and not by gain,Not by the wine drunk, but by the wine poured forth;For love’s strength standeth in love’s sacrifice,And he who suffers most has most to give.” […]

JA BĘDĘ…

Psalm Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego, odszedł..Tak zaczyna się Psalm 34.Dawid, człowiek wg Bożego serca.. uciekał przed Saulem, a z drugiej strony w strachu przed królem Abilelechem.Następny werset wypowiada słowa: „ Będę błogosławił Pana w każdym czasie.”Niesamowita determinacja i postawa serca!W wielu innych Psalmach i nie tylko, czytamy o tej […]

ŻYCIE… POMIĘDZY SŁOWAMI..

ŻYCIE… POMIĘDZY SŁOWAMI.. Słowa, słowa, słowa „prawdy”, książki, kazania, deklaracje, wypowiadane myśli, koncepcje, uwagi.Potem rozmowy, konwersacje.. dyskusje.. słowa.. słowa, zdania..Tak wiele słów pada z naszych ust.Tak wiele słów słyszymy od innych.Chrystus przyniósł życie.. życie Boga!Słowo stało się ciałem..Zamieszkało wśród nas..On był na wyciągniecie ręki..Jan pisze, że ręce Go dotykały.Chrystus przyniósł JEGO charakter w postępowaniu, gestach.. […]

Różo serca mego, czegóż ja szukam prócz Ciebie?

Różo serca mego, czegóż ja szukam prócz Ciebie? I czy mówisz do mnie „Kolce rosną na mym krzewie”? Ciernie rozdarły Ciebie, Przecudny; a co, jeśli rozedrą i mnie? Tam, gdzie Ty rozkwitasz, któż bez względu na kolce pozostanie? Nie puszczę Cię nigdy; chwycę mocno w moją dłoń; Dla mnie ta droga Róża nad różami roztacza […]

O Boże…

O Boże, zakosztowałem Twojej dobroci i to mnie zarówno zadowoliło, jak i sprawiło we mnie pragnienie, by mieć więcej. Z bólem odczuwam świadomość potrzeby większej łaski. Wstydzę się braku tego pragnienia. O, Boże, Trójco, chcę Cię chcieć; tęsknię, aby być wypełniony tęsknotą; pragnę, aby jeszcze więcej pragnąć. Pokaż mi Swoją chwałę, proszę Cię, spraw tak, […]

Postanowienia Jonathana Edwardsa – Teolog amerykański

Rozumiejąc, że bez pomocy Boga nie mogę niczego uczynić, pokornie proszę Go, aby przez Swoją łaskę uzdolnił mnie do dotrzymania niniejszych postanowień na tyle, na ile są one zgodne z Jego wolą, ze względu na Chrystusa. Pamiętać, aby przeczytać te postanowienia raz w tygodniu. 1. Postanawiam, że będę robił tylko to, co uważam za najbardziej […]

Umiłowane dziecko

Ach, umiłowane dziecko zrodzone z pragnienia Mego Czy prowadzę cię przez zielone doliny Nad wodami spokojnymi Czy przez ogień Czy też ułożę cię w ciszy pod śniegiem W każdą pogodę, bez względu na to Jakie chmury mogą się zebrać Jaki wiatr wiać może – Czy będziesz Mnie miłować? Ufać Mi? Chwalić Mnie? Ach, najdroższy Panie, […]