[data]

1 Item

AŻ DOTĄD POMAGAŁ NAM PAN!

„Aż dotąd pomagał nam Pan.” 1 Sam. 7, 12 Słowa „aż dotąd” – są jakby ręką, wskazującą w kierunku tego, co przeszło. Dwadzieścia lat czy siedemdziesiąt, to jednak „dotąd pomagał nam Pan!” W ubóstwie, w obfitości, w czasie choroby, w czasie zdrowia, w domu, na obczyźnie, na lądzie, na morzu, we czci, w niesławie, w […]