Stan serca Psalmisty ale czy też mojego?

Moja dusza – oczekuje.. Pana!

Moje myśli, wola, tęsknota.. WSZYSTKO WOKÓŁ PANA.

W JEGO słowie pokładam nadzieję..

Moja nadzieja jest w tym co ON MÓWI!

Jest wiele innych głosów wokół..

Alleluja!

Amen!