Psalm Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego, odszedł..
Tak zaczyna się Psalm 34.
Dawid, człowiek wg Bożego serca.. uciekał przed Saulem, a z drugiej strony w strachu przed królem Abilelechem.
Następny werset wypowiada słowa: „ Będę błogosławił Pana w każdym czasie.”
Niesamowita determinacja i postawa serca!
W wielu innych Psalmach i nie tylko, czytamy o tej postawie SERCA: „Ale ja zawsze będę miał nadzieję I będę pomnażał wszystką chwałę twoją.”
..Ja będę radował się w BOGU”, taką postawę serca miał Habakuk..
Gdy moja wiara się chwieje.. pomimo wszystko.. JA BĘDĘ!! ŻYŁ I KOCHAŁ PANA!
Niech i w naszym życiu będzie dziś: JA BĘDĘ.. błogosławił Pana w każdym czasie..