„Mierz swe życie stratami, nie zyskiem,
Nie wypitym winem, lecz rozlanym,
Bo siła miłości pochodzi z ofiary miłości,
A ten, kto najwięcej cierpi, najwięcej rozdaje.”

“Measure thy life by loss, and not by gain,
Not by the wine drunk, but by the wine poured forth;
For love’s strength standeth in love’s sacrifice,
And he who suffers most has most to give.”

Isabella Lilias Trotter (1853 – 1928)
/przez blisko 40 lat służyła jako misjonarka w Algierii, malowała również obrazy, do których często układała niezwykle głębokie myśli wynikające z jej relacji z Bogiem/

Foto: Dmuchawce w Cygańskim lesie