I rozeszli się do swoich domów. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną.
Ew.Jana 7,53 – 8,1

Oto jak kończy się rozmowa Jezusa z przywódcami żydowskimi.
Przywódcy wracają do swoich domów, Jezus na górę Oliwną.
Góra Oliwna u której podnóża znajduje się ogród Getsemani.
To od Góry Oliwnej wjechał Pan Jezus na osiołku do Jerozolimy.
To miejsce pojmania Jezusa.
Ostatnie noce swego życia i nie tylko spędzał Jezus właśnie tam w relacji ze swoim Ojcem.
Tam ma miejsce Wniebowstąpienie naszego Pana.
Kiedy przywódcy religijni wrócili po rozmowach z Jezusem do swych domów, być może żywotnie zabrali się do dalszych rozmów by polemizować ze słowami z Jezusa. Sporów i dyskusji w ich wydaniu nigdy nie było końca.
Jezus NATOMIAST udał się na Górę Oliwną.
On rozmawiał tam ze swoim Ojcem.
W ciągu dnia nauczał na noc szedł na Górę Oliwną. (Łk 21,37)

CZY ZNASZ GÓRĘ OLIWNE W TWOIM WŁASNYM ŻYCIU?