110 of 16 items

Christmas Evans

Oto jak ten drogi brat zawarł przymierze z Bogiem! 1. Oddaję swoją duszę i ciało Tobie, Jezu, który jesteś prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 2. Wzywam na świadków dzień, słońce, ziemię, drzewa, kamienie, łoże, stół i książki, że przychodzę do Ciebie, Odkupiciela grzeszników, aby uzyskać ukojenie mojej duszy od gromów winy i lęku przed wiecznością. […]

Jak Orły…

Podczas ostatniej wędrówki po szlakach Bieszczad, zobaczyłem orła w locie.. 🙂 Był dosyć mocny wiatr a orzeł rozpiął skrzydła i unosił się sam na wietrze bez żadnego szczególnego wysiłku. W zachwycie patrzyłem na tego pięknego ptaka. Zrozumiałem na nowo czym jest życie w Bożej sile! Tak często usiłuje sam starając się utrzymać, używając swoich własnych sił! […]

Roznośmy BOŻĄ wonność!

„Bywamy codziennie, tu i tam.. pracujemy, służymy, biegamy. Żyjmy tą chwilą daną nam od Boga! Ona może się nigdy nie powtórzyć. Ponad wszystko kochajmy ludzi, módlmy się o nich, wspierajmy ich! Roznośmy BOŻĄ wonność!! To wielka radość móc przenosić JEGO „zapach” do ludzi wokół. To wielka sprawa umieć również czerpać od nich zachętę i pocieszenie. […]

Bezdomny Przybysz

„Bezdomny Przybysz przyszedł do nas Do tego kraju śmierci i płaczu, Szedł drogą cierpienia i hańby, Poprzez zniewagi, nienawiść i szyderstwa. „Człowiek boleści, trudu, łez, Samotny wygnaniec; Lecz On spojrzał na mnie i przez wszystkie wieki Jego muszę kochać, jedynie Jego. Potem odszedł z tego smutnego i żałosnego kraju, Z kraju łez; Lecz światło Jego […]

PRZYGOTUJCIE DROGĘ DLA PANA!

„..Głos się odzywa: wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! I objawi się chwała Pańska..” Iz 40, 3-5 Parę chwil temu spędziłem czas w modlitwie z bratem, który jest bliski memu sercu! […]

BÓG KTÓRY WIDZI!

„I nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: Wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi! Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjącego, który mnie widzi”. I Moj. 16, 13-14 Doping sportowca w RIO – smutne.. Jazda na gapę w autobusie – smutne… Wakacje w kurortach podczas gdy w Zusie mamy […]

TĘSKNOTA ZA WIOSNĄ!

…stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych.. Rzym 8:19 Mały przebiśnieg w moim ogrodzie, zwiastuje nadchodzącą wiosną. Pomimo zimna i śniegu budzi się do życia i zwiastuje nadejście nowej pory roku. Podobnie w naszym duchowym życiu, ciągle stęsknieni w oczekiwaniu na TEN Dzień kiedy wydostaniemy się już z „zimna” tej ziemi. Ucichną wszelkie spory, walki, […]

DLACZEGO „PUSTYNIA” NASTĘPUJE TAK SZYBKO PO BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE?

I zaraz powiódł go Duch na pustynię. (Mar. 1, 12) Dziwny znak Boskiego porządku! „Zaraz”. Niezwłocznie po czym? Po otwarciu się niebios i zstąpieniu Ducha w kształcie gołębicy oraz głosie, który rozległ się z nieba: „Tyś jest Syn Mój miły, którego sobie upodobałem”. To nie jest anormalne przeżycie. Tobie też przyjacielu pewnie zdarzyło się przeżyć […]

POCIĄGNIJ MNIE, POBIEGNIJMY!

„Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić tobą, upajać się twoją miłością bardziej niż winem!” PnP. 1,4 Obudziłem się z tym tekstem w sercu. Jak niezwykłe pragnienie oblubienica wyraża, w stosunku do Swego Pana, Króla. Pociągnij mnie! Bez jego pociągnięcia nie jestem wstanie biec. […]

WYSOKO POSTAWIONA POPRZECZKA

„.. i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.” Ef 5:2 Jak jest jakość naszego życia duchowego? Jak mamy żyć i postępować w naszych codziennym kroczeniu za Chrystusem? Apostoł Paweł w różnych częściach Nowego Testamentu podaje wzór! Stawia poprzeczkę, unosi […]