„Człowiek, który naprawdę jest gotowy wszystko stracić dla Boga, może z pewnością liczyć na Boga, który może uczynić wszystko dla niego. To jest człowiek, który żyje tym o co się modli i w ten sposób modli się całe jego życie. Modlitwa i życie u niego to jedno.”

Andrew Murray (1828 – 1917) południowo-afrykański pisarz, nauczyciel Pisma Świętego i Pastor. Napisał ponad 240 książek.