„Jeżeli poznamy błogość mieszkania w Chrystusie przez wiarę na każdy dzień, to wynikiem tego będzie nieustanny, stały wzrost. Każdy dzień oddania i pełnego zaufania przynosi błogosławieństwo dla następnego dnia i czyni zarówno to zaufanie, jak i oddanie – łatwiejszym i kosztowniejszym. W ten sposób rośnie życie duchowe; najpierw wydajemy nasze serce każdego pojedynczego dnia, niebawem na cały tydzień, a później we wszystkie nasze dni, i w ten sposób pozostajemy w Jezusie każdego dnia, cały dzień i nieustannie z dnia na dzień. Nasze życie składa się z poszczególnych dni; co swego czasu wydawało się nieosiągalne, to staje się własnością duszy, która zadowala się tym, że bierze mannę dzień po dniu z rąk Pana Jezusa i karmi się nią. Już tu na ziemi można usłyszeć głos: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.” (Mat. 25,21).
Nasze codzienne życie obfitować będzie przez codzienne karmienie się łaską i chwałą.”

Andrew Murray