„A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!”
Ew.Jana 20:19

Fascynujący rozdział 20 Ewangelii Jana.
Nie ma go już grobie!
On żyje!
Staje się zachętą i pocieszeniem dla małej garstki jego naśladowców.
On przynosi pokój tym, którzy są pełni obaw.
Takie jest i dziś przesłanie Zmartwychwstania.On i TYLKO ON przynosi trwały POKÓJ w nasze serca!
Choć wokoło wiele chaosu..
Wojna na Ukrainie, groźba wojny w Europie? Choroby bliskich, odejście bliskich.
Nasze rozkołatane SERCA potrzebują JEGO POKOJU.
Amen.