Christmas Evans

Oto jak ten drogi brat zawarł przymierze z Bogiem!

1. Oddaję swoją duszę i ciało Tobie, Jezu, który jesteś prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

2. Wzywam na świadków dzień, słońce, ziemię, drzewa, kamienie, łoże, stół i książki, że przychodzę do Ciebie, Odkupiciela grzeszników, aby uzyskać ukojenie mojej duszy od gromów winy i lęku przed wiecznością.

3. Poprzez zaufanie w Twą moc, usilnie błagam Cię, abyś wziął całą pracę w Swoje ręce i dał mi obrzezane serce, abym mógł Cię kochać; stwórz we mnie prawego ducha, abym mógł szukać Twojej chwały.

4. Błagam Cię, Jezu, Synu Boży, w mocy Twej śmierci, abyś obdarzył mnie przywilejami przymierza w Twojej krwi, która obmywa, w Twojej sprawiedliwości, która usprawiedliwia i w Twoim odkupieniu, które wybawia.

5. Jezu Chryste, Synu Żyjącego Boga, proszę Cię poprzez Twoją męczeńską śmierć, weź mój czas i siłę, zdolności i talenty, które posiadam. Z całą świadomością poświęcam je dla Twojej chwały w budowaniu Twojego Kościoła na świecie.

6. Pragnę, mój Najwyższy Kapłanie, abyś mocą Twego Majestatu potwierdził moją użyteczność kaznodziei i pobożność chrześcijanina, jako dwóch ogrodów blisko siebie położonych; aby w moim sercu nie było miejsca na grzech, który mógłby osłabić moją ufność w Twą sprawiedliwość, abym nie był wystawiony na żadne głupie postępowanie, poprzez które moje zdolności zanikłyby i byłbym uznany za bezużytecznego, zanim zakończę życie.

7. Oddaję się w szczególności Tobie, Jezu Chryste, Zbawicielu, abyś uchronił mnie od upadków, które są udziałem wielu ludzi, aby Twoje imię (w Twej sprawie) nie doznało uszczerbku i aby Mu nie bluźniono.

8. Przychodzę do Ciebie, błagając Cię, abyś trwał w przymierzu ze mną podczas mojej służby. Cokolwiek stoi na drodze mojego powodzenia, usuń to z drogi. Aby tego dokonać, działaj we mnie tak, jak sam chcesz. Daj mi serce „chore z miłości” do Ciebie i do serc ludzkich. Spraw, abym mógł doświadczyć mocy Twego Słowa zanim je wypowiem, tak jak Mojżesz odczuwał moc swej laski, zanim podniósł ją nad ziemią i wodami Egiptu.

9. Spraw, abym miał siłę polegać na Tobie w sprawach jedzenia i ubrania, oraz abym umiał przedstawiać Ci swoje prośby. Niech Twoja troska o mnie będzie przywilejem przymierza między Tobą a mną, a nie ogólną troską o kruki, które giną i lilie, które zostają wrzucone w ogień; niech Twoja troska o mnie będzie troską o członka Twojej rodziny.

10. Udziel mi, Jezu, i weź na siebie przygotowanie mnie na śmierć, gdyż Ty jesteś Bogiem. Nie ma potrzeby, abyś wypowiadał słowo. Jeśli to możliwe, niech spełni się wola Twoja; nie pozwól, bym cierpiał zbyt długo lub umarł nagle, bez pożegnania się z moimi braćmi; pozwól mi umrzeć na ich oczach, po krótkiej chorobie. Niech wszystko będzie przygotowane na dzień przejścia z jednego świata do drugiego, aby nie było zamieszania ani nieporządku, lecz ciche odejście w pokoju.

11. Spraw, błogosławiony Panie, aby nie zrodziło się we mnie i nie dojrzało nic, co spowodowałoby, że oddzielisz mnie od służby w twej świątyni, tak jak synów Heliego. Niech moje dni nie będą dłuższe niż moja użyteczność. Nie pozwól mi przy końcu życia być ciężarem dla innych.

12. Proszę cię, Odkupicielu, abyś przedstawił moje prośby przed Ojcem; wpisz je w Swej Księdze Swoim własnym nieśmiertelnym piórem, w czasie, gdy ja spisuję je swoją śmiertelną ręką w swojej księdze na ziemi. Dołącz do tych niegodnych próśb Swe imię przed Swym Majestatem; połóż na nich Swoje Amen, tak jak ja robię z moją częścią przymierza. Amen.

Christmas Evans (1766 – 1838)
znany jako „jednooki” walijski kaznodzieja

pio.zadlo@gmail.com