…stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych..
Rzym 8:19

Mały przebiśnieg w moim ogrodzie, zwiastuje nadchodzącą wiosną.
Pomimo zimna i śniegu budzi się do życia i zwiastuje nadejście nowej pory roku.
Podobnie w naszym duchowym życiu, ciągle stęsknieni w oczekiwaniu na TEN Dzień kiedy wydostaniemy się już z „zimna” tej ziemi.
Ucichną wszelkie spory, walki, choroby, smutki i cierpienia. Nadejdzie czas WIECZNOŚCI, której nie będzie końca.
CZY TWOJE SERCE JEST PEŁNE TĘSKNOTY ZA TYM CZASEM A RÓWNIEŻ CO Z TEGO WYNIKA ZA TYM, KTÓRY BYŁ, JEST I BĘDZIE.
TA TĘSKNOTA WYZNACZA MI DROGĘ W MOJEJ CODZIENNOŚCI.