Tęsknota za Bogiem- Modlitwy Purytan

Mój kochany Panie, Ty wiesz, że jedyne, czego pragnę, to jesteś Ty, niczego więcej jak tylko świętości, niczego poza jednością z Twoją wolą. Ty włożyłeś w moje serce te pragnienia i Ty jako jedyny możesz je spełnić. Moja dusza pragnie społeczności z Tobą, aby umartwić tkwiące we mnie zepsucie, szczególnie duchową pychę. Jak cenna jest wrażliwość i wyraźne zrozumienie tajemnicy pobożności, prawdziwej świętości! Jakim błogosławieństwem jest być podobnym do Ciebie na tyle, na ile stworzenie może być podobne do swojego Stwórcy!
Panie, uczyń mnie bardziej podobnym do Ciebie, wypełnij moją duszę jeszcze bardziej Swoją świętością, pomóż mi żyć jeszcze bardziej dla Ciebie. Pomóż mi odczuwać niedosyt w moim życiu duchowym, a kiedy tylko poczuję się usatysfakcjonowany słodką społecznością z Tobą, naucz mnie rozumieć, jak wiele jeszcze mi brakuje, zarówno w poznaniu, jak i działaniu. Cudowny Boże, pozwól mi zbliżyć się do Ciebie i kochać Cię, pragnąć Ciebie, błagać Ciebie, prawować się z Tobą, pragnąć uwolnienia z tego ciała grzechu, bo moje serce zamiera i moja dusza boleje na myśl, że kiedyś mogłaby stracić z oczu mi swojego ukochanego. Otul moje życie Bożą miłością i pomóż zawsze pragnąć Ciebie, zawsze być pokornym i poddanym Twojej woli, bardziej skoncentrowanym na Tobie, tak, abym był gotowy do działania i cierpienia.

Fragment z książki: Cz.Bassary – „Znaczenie modlitwy”.

pio.zadlo@gmail.com