JEDNO PRAGNIENIE!
JEDNA TĘSKNOTA!
JEDNO MARZENIE!
JEDNA PROŚBA!

MIESZKAĆ W MIEJSCU GDZIE JEST MÓJ PAN!
PRZYGLĄDAĆ SIĘ JEMU!
BYĆ W JEGO ŚWIĄTYNI!”

 

ON!

DLA NIEGO!

JEMU!

TO MOJA TĘSKNOTA..

ALLELUJA!
AMEN!

..o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego..”

Dawid