[data]

1 Item

Zdumieni Bogiem autorstwa John Piper

Zastanawiam się, czy słowa zdumienie i współczucie kojarzą ci się ze słowem doktryna? Mnie się kojarzą. I nie tylko są to te słowa, ale także takie pojęcia jak radość, życie i nadzieja. Doktryna oznacza po prostu naukę. Przyjęło się ją odno­sić do zestawu nauk, zwykle wyznawanych przez jakieś ugru­powanie religijne, ale za każdym razem, gdy […]