Sermons tagged with '1 List Jana’

110 of 15 items

Chrześcijańska pewność. (1J 5:13-21)

Mówi się że w życiu Pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Jan jednak podsumowując swój pierwszy list skierowany do wierzących, zbawionych ludzi przekonuje że będąc bożymi dziećmi możemy być pewni wielu spraw. W wersetach 13-21 czytamy o 5 zapewnieniach które dotyczą chrześcijan.

Zwycięska wiara (1J 5:1-12)

Wiara w Pana Jezusa Chrystusa, zachowywanie Bożych przykazań i miłość do braci i siostry – potwierdzenie nasze zwycięskiej wiary wynikającej z tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi.

Próbując zrozumieć miłość. (1J 4:7-21)

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego w powszechnym wyobrażeniu na temat chrześcijan, oczekuje się od nich miłości? Nawet jeżeli przez stulecia chrześcijanie zawodzili w tym względzie, to warto zadać sobie pytanie: dlaczego miłość jest tak integralnie związana z chrześcijaństwem.

Oddychać Bożą Prawdą (1J 4:1-6)

Nasz wiek, wykształcenie czy doświadczenie życiowe nie ochronią nas przed wpływem fałszywych idei, zwłaszcza tych, które wydają się odpowiadać na nasze głębokie pragnienia. W otaczającym nas świecie, w którym prawda jest często spleciona z fałszem, nie można lekceważyć wpływu słów na kształtowanie naszych przekonań, postanowień i postaw. Stąd też niezmiernie ważne jest, byśmy pozostawali czujni i poddawali każdą treść krytycznej analizie.
Zapraszamy do wysłuchania kazania, w którym szukamy sposobu, jak nie dać się zwieść i żyć świadomie, zgodnie z prawdą, która prowadzi do wieczności.

Boża Miłość (1J 3:11-24)

Teolog z IV wieku, Jerome, opowiada historię o apostole Janie. Jan był stary i słaby , nie mógł chodzić, więc jego uczniowie nieśli go na zgromadzenie wierzących w Dzień Pański. Co tydzień kierował do zgromadzonych następujące słowa: „Dzieci, miłujcie się wzajemnie”.
Trwało to tydzień po tygodniu, aż w końcu, nieco znużeni tymi powtarzającymi się słowami, jego uczniowie zapytali go: „Mistrzu, dlaczego zawsze to mówisz?”.
„Ponieważ” – odpowiedział Jan – „takie jest przykazanie Pana i jeśli tylko to zostanie uczynione, to wystarczy”.

Spojrzenie w trzech kierunkach. (1J 2:28-3:10)

Jan kieruje nasz wzrok na to, co ważne. Patrząc za siebie, widzimy okazaną nam miłość Bożą, która uwalnia od grzechów i ciężarów. Patrząc przed siebie widzimy nadzieję, że będziemy tacy jak Jezus, co uwalnia nas od strachu. Patrząc na siebie i wokoło siebie potrafimy rozróżnić między dziećmi Bożymi a dziećmi diabła, co chroni nas przed zwiedzeniem.

Ojcowskie rady na trudne czasy. (1J 2:18-27)

Aby sprawdzić wiarygodność banknotu, należy dobrze znać cechy oryginału, aby nie dać się okraść cyberprzestępcą, należy przestrzegać zasad ostrożności w Internecie. Niestety wiele osób, z powodu braku wiedzy lub czujności daje się nabrać i w efekcie tracą swoje pieniądze, dane osobowe, czy konta na mediach społecznościowych. Są jednak takie obszary naszego życia w których również jesteśmy narażeni na oszustwa, jednak cena “bycia oszukanym” jest o wiele większa. Fragment 1 Listu Jana, który dziś rozważamy, właśnie traktuje o poważnych zagrożeniach oszustwa na które wystawieni byli odbiorcy listu, zagrożenia te nie dotyczyły jednak utraty pieniędzy czy danych osobowych, ale czegoś o wiele ważniejszego… Oszuści których demaskuje Jan podważali osobę samego Pana Jezusa, głosili fałszywe nauki, które w sposób bezpośredni podważały istotę ewangelii i naturę samego Boga, zatem skala tych oszustw i efekt przyjęcia tych zwodniczych nauk miały wymiar wieczny.

Chodzenie w światłości (1J 1:5-2:11)

Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Zbliżając się do Niego doświadczamy łaski przebaczenia i wyzwolenia z ciemności naszych grzechów. A poznajemy to poprzez posłuszeństwo Jego słowom i wzajemną miłość i społeczność z naszymi braćmi i siostrami.

Pełnia Radości: Życie Objawione przez Słowo (1J 1:1-4)

Czy kiedykolwiek czułeś, że szczęście, które doświadczasz, szybko znika? Chcę podzielić się z Tobą czymś, co może to zmienić. Zapraszam do wysłuchania kazaniu, w którym szukamy odpowiedzi na pytanie:
„Czy istnieje źródło radości, które trwa niezmiennie mimo zmiennych okoliczności życia?”.