Sermons tagged with '1 List Jana’

5 Items

Pokora – żyj jak Chrystus! (I Jana 4,17)

Żyć jak nasz Pan, być pogodnym do obrazu Syna Bożego. Kochać JAK Chrystus! Być obiciem Jego światła! Być doskonałym jak on! Wybaczać jak ON! Żyć, życiem pokory i uniżenia. To wielkie wyzwanie Słowa Bożego i zachęta dla każdego dziecka Bożego by wkraczać w Jego ślady! To nie jest zbyt WYSOKO POSTAWIONA POPRZECZKA. To jest Normalne […]