Jan kieruje nasz wzrok na to, co ważne. Patrząc za siebie, widzimy okazaną nam miłość Bożą, która uwalnia od grzechów i ciężarów. Patrząc przed siebie widzimy nadzieję, że będziemy tacy jak Jezus, co uwalnia nas od strachu. Patrząc na siebie i wokoło siebie potrafimy rozróżnić między dziećmi Bożymi a dziećmi diabła, co chroni nas przed zwiedzeniem.