List do Kolosan

110 of 13 items

Objawiony Chrystus (Kol. 1:24-2:3)

Kościół był tajemnicą do czasu, aż Duch nie objawił jej apostołom i prorokom ( nowotestamentowym) . Ef. 3 :5. Także Chrystus był tajemnicą Bożą. Nie został rozpoznany przez swoich. Jan 1: 11 , ani przez władców tego świata I Kor.2:8. Tak jest  do teraz. Dla jednych jest wybitnym nauczycielem, dla innych wielkim prorokiem,  a dla […]

List do Kolosan (Kol. 1:15-23)

Najbardziej skondensowany tekst o Panu Jezusie Chrystusie w Biblii. Fałszywi nauczyciele detronizowali osobę Jezusa Chrystusa. Wg gnostyków Pan Jezus był jedną z emanacji Boga. Apostoł odnosi się do tego. Bóg który jest duchem objawił się w pełni w Jezusie Chrystusie. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jest pierworodnym tzn. ma większe znaczenie niż […]