List do Filipian

3 Items

Ofiara w której Bóg ma upodobanie
(Flp 4,10-23)

Zapraszamy do wysłuchania ostatniego już kazania z serii kazań z Listu do Filipian. Poruszony jest temat, o którym nie często mówi się z kazalnicy. Filipianie byli jedynym zborem, który wspierał apostoła finansowo. Jest im za to wdzięczny. Ich ofiara jest jak miła woń, w której Bóg ma upodobanie. Zostanie zaliczona na ich dobro.

Trwajcie w Panu umiłowani (Flp 4,1-9)

Pomimo tego, ze List jest napisany ok. 61 r. i nie do nas, lecz do wierzących w Filipii, czytamy go, gdyż są w nim zawarte ponadczasowe prawdy.W Liście  jest mowa o Panu Jezusie i o relacji z  Nim. Życie chrzescijańskie nie jest pozbawione zagrożeń.  Tutaj znajdujemy tą ciągle aktualną prawdę, że życie chrzescijańskie rozpoczyna się w Panu […]