Sermons by Leszek Greszta

2 Items

Oto jestem

Czy jestem gotowy złożyć swoje życie w ofierze, aby wykonać Bożą wolę, wykonać to, czego Bóg chce, czy żyję według słów Pawła z Rzymian 12,1: „…abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu”.
Postacie o których mowa w Biblii doświadczyli tego realnie w życiu.

1. Abraham i złożenie Izaaka w ofierze (1Mjż roz. 22).
2. Jakub, który zatrzymał się w Beer-Szebie w drodze do Egiptu do Józefa, i złożył ofiary (1Mjż 46,1-5 ).
3. Powołanie Mojżesza (2Mjż roz. 3)
4. Powołanie Izajasza (Ks. Izajasza roz. 6).