Sermons by Jonasz Małkiewicz

2 Items

Tam i tu

Życie prędzej czy później zderza nas z tym pytaniem. „I gdzie jest Bóg?” To ciekawe, że jednocześnie i niebo, i piekło chce, żebyśmy je zadali. Nic dziwnego, skoro od sposobu jego zadania i odpowiedzi na nie zależy całe nasze życie. Życie, które nie musi (i nie powinno!) być bezkresną tułaczką – może mieć cel i sens, być pełne, nawet mimo braków. To właśnie dlatego Pismo Święte odnotowuje 6. rozdział Księgi Sędziów i chce przemówić do nas. Do Ciebie.