Sermons by John Abramovich

9 Items

Wspólnota jako ciało Jezusa Chrystusa

1. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa.
2. Wszystkie części ciała muszą ze sobą współpracować, aby ciało człowieka – i Kościół – były zdrowe.
3. Wszystkie części ciała muszą współgrać, aby organizm ludzki – i Kościół – działały efektywnie.
4. Niektóre części ludzkiego ciała – i Kościoła – wymagają szczególnej opieki, gdy odczuwają ból, doświadczają stresu lub nie funkcjonują prawidłowo.
5. Kiedy jeden lub więcej członków Kościoła są dumni, stają się jak rak dla ludzkiego ciała – przepracowują się i niszczą inne części Kościoła.

Nowa rodzina

1. Członkowie Bożej rodziny mają obowiązek zaspokajania swoich duchowych, emocjonalnych, intelektualnych i fizycznych potrzeb. (Dz. Ap. 2:42-47; 4:32-35)
2. Musimy być obecni i uczestniczyć w działaniach kościoła, aby przynieść pożytek innym i doprowadzić każdego członka do dojrzałości w Jezusie Chrystusie. (Ef. 4:11-16)
3. Być może będziemy musieli złożyć ofiarę, aby służyć sobie nawzajem. Łatwo jest zrezygnować ze spotkania z rodziną Bożą. (Hebr. 10:23-25)

Odnowienie prowadzi do reformacji

Transformacja (nowe narodziny, Kolosan 2,13-15) musi nastąpić przed Reformacją (dojrzałość, Kolosan 3,1-4,1)
Niezależnie od tego, czy dokonamy Reformacji, czy nie, Bóg gwarantuje nam życie wieczne z Nim – to jest prawdziwa łaska (Kolosan 3,4)
Bezwarunkowe kochanie wszystkich wierzących i niewierzących jest najlepszym sposobem na zademonstrowanie naszej wiary w Jezusa Chrystusa (Kolosan 3.14)
Bóg przebacza (Kol 2,13), Bóg nagradza (Kol 3,24) i Bóg odpłaca (Kol 3,25) – dziękujemy Bogu za wszystko (Kol 3,15)
Ubieramy swoje ubrania, gdy spotykamy innych ludzi. W jakich ubraniach w sensie duchowym widzą nas ludzie widzą (Kolosan 3,12)