Sermons by Piotr Żądło

110 of 58 items

Duchowa schizofrenia (Mal 3:13-18)

Są ci, którzy jak hipokrycji próbuja „wielbić Boga”..
Są też tacy, którzy w bojaźni poważają Imię Boga.
Jaka jest twoje prawdziwe oblicze?
Potrzebujemy Boga, Jego światła i Kościoła by odkryć jakie jest nasze serce.

Pragnienia Apostoła Pawła

..żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci..

Fil. 3,10
Paweł pragnie trzech rzeczy:
1/Poznać Jezusa
2/Doświadczyć JEGO mocy zmartwychwstania
3/Brać udział w cierpieniach, upodabniając się do Pana

Dary Duchowe (Kor 12:1-11)

Postawy wobec darów Ducha, jakie przeważają wśród chrześcijan w ostatnich latach, można podzielić na trzy grupy.
Pierwsza: są tacy, którzy tak wyolbrzymiają fakt istnienia darów Ducha, że nic innego już ich nie interesuje.
Druga: są tacy, którzy odrzucają możliwość, żeby dary Ducha były przeznaczone dla wierzących w naszym okresie historycznym.
Trzecia grupa, którą z serca popieram to ludzie pragnący poznać prawdę o darach Ducha i doświadczyć wszystkiego, co Bóg przeznaczył dla nich w ramach zdrowej nauki Nowego Testamentu.

Rozłamy

„A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.” 
1 Kor 1:10

Na przestrzeni lat mają miejsca rożnego rodzaju rozłamy. Dotyczą one często rzeczy drugorzędnych.
Paweł zachęca byśmy byli myśli Chrystusowej i z tej perspektywy odnajdowali jedność z innymi.
Krzyż wszystkich oddanych Bogu ludzi łączy..
Wesley powiedział: „W rzeczach zasadniczych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość.”

W Chrystusie

Teologia wybrania, teologia suwerenności Boga, wolny wybór, obfitująca łaska, usprawiedliwienie z łaski poprzez wiarę itd..

Teologiczne akcenty Bożych prawd znajdowane w pismach wielu Bożych ludzi.
Teologia Apostoła Pawła: W Chrystusie – ponad 200 razy w Nowym Testamencie.
Tam w Nim jest łaska, miłość, wiara, nadzieja, przebaczenie, wykupienie.
Nic poza NIM – wszystkim W NIM!

W CHRYSTUSIE!!
..Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta… to… poczytajmy i posłuchajmy..

Postanowienia Noworoczne

Możemy czynić wiele postanowień, ale najważniejsze by podejmować je z Bogiem i dla Boga.
On daje moc i wytrwanie.

Z Nowych Rokiem weryfikujmy nasze życie w trzech wymiarach:

1/Czy jestem człowiekiem JEDNEGO pragnienia? Boga?
2/Czy moje postępy w życiu duchowym są widoczne dla innych?
3/Czy jestem w stanie w doświadczeniach/stratach iść dalej za Bogiem jak Noemi, przynosząc zachętę i światło dla innych?

„Daj mi miłość, co prowadzi Twą drogą,
Wiarę, której przeszkody przerazić nie mogą,
Nadzieję, której nie rozwieje rozczarowanie,
Gorliwość, której ogień nigdy nie ustanie,
Nie pozwól, bym jako martwa skała skończyła,
Płomieniu Boży, spraw, bym Twą oliwą była.”
Amy Carmichael

A Słowo ciałem się stało

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Ew. Jana.1,1

1/Bóg mówił na rożne sposoby w ST, a teraz posyła swego Syna by mieszkał na ziemi.
2/On mieszka na ziemi, przynosi atmosferę z Królestwa swego Ojca. Jezus jest na”wyciągniecie ręki”.
3/Kiedy odchodzi posyła Ducha Świętego by zamieszkał w człowieku i objawiał prawdy Królestwa Ojca i Syna
4/Nasze życie staje się życiem Chrystusa w nas i objawieniem Bożej chwały
5/Do tego miejsca pełnej chwały dotrzemy pewnego dnia, otrzymując nowe ciała i pełny wymiar tego co dziś widzimy wiarą i często jakby prze mgłę.

Prawdziwa mądrość (Jk 3:13-18)

1). Mądrość z góry – czysta, pokojowa, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna
2). Mądrość ziemska – przeciwna temu co duchowe i święte.
Zmysłowa – pozbawiona Ducha Świętego, karmiąca zmysły.
Demoniczna – wywołana przez siły Diabła.

„Jeśli ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a na pewno ją otrzyma.”