Sermons by Piotr Żądło

110 of 53 items

Rozłamy

„A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.” 
1 Kor 1:10

Na przestrzeni lat mają miejsca rożnego rodzaju rozłamy. Dotyczą one często rzeczy drugorzędnych.
Paweł zachęca byśmy byli myśli Chrystusowej i z tej perspektywy odnajdowali jedność z innymi.
Krzyż wszystkich oddanych Bogu ludzi łączy..
Wesley powiedział: „W rzeczach zasadniczych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość.”

W Chrystusie

Teologia wybrania, teologia suwerenności Boga, wolny wybór, obfitująca łaska, usprawiedliwienie z łaski poprzez wiarę itd..

Teologiczne akcenty Bożych prawd znajdowane w pismach wielu Bożych ludzi.
Teologia Apostoła Pawła: W Chrystusie – ponad 200 razy w Nowym Testamencie.
Tam w Nim jest łaska, miłość, wiara, nadzieja, przebaczenie, wykupienie.
Nic poza NIM – wszystkim W NIM!

W CHRYSTUSIE!!
..Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta… to… poczytajmy i posłuchajmy..

Postanowienia Noworoczne

Możemy czynić wiele postanowień, ale najważniejsze by podejmować je z Bogiem i dla Boga.
On daje moc i wytrwanie.

Z Nowych Rokiem weryfikujmy nasze życie w trzech wymiarach:

1/Czy jestem człowiekiem JEDNEGO pragnienia? Boga?
2/Czy moje postępy w życiu duchowym są widoczne dla innych?
3/Czy jestem w stanie w doświadczeniach/stratach iść dalej za Bogiem jak Noemi, przynosząc zachętę i światło dla innych?

„Daj mi miłość, co prowadzi Twą drogą,
Wiarę, której przeszkody przerazić nie mogą,
Nadzieję, której nie rozwieje rozczarowanie,
Gorliwość, której ogień nigdy nie ustanie,
Nie pozwól, bym jako martwa skała skończyła,
Płomieniu Boży, spraw, bym Twą oliwą była.”
Amy Carmichael

A Słowo ciałem się stało

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Ew. Jana.1,1

1/Bóg mówił na rożne sposoby w ST, a teraz posyła swego Syna by mieszkał na ziemi.
2/On mieszka na ziemi, przynosi atmosferę z Królestwa swego Ojca. Jezus jest na”wyciągniecie ręki”.
3/Kiedy odchodzi posyła Ducha Świętego by zamieszkał w człowieku i objawiał prawdy Królestwa Ojca i Syna
4/Nasze życie staje się życiem Chrystusa w nas i objawieniem Bożej chwały
5/Do tego miejsca pełnej chwały dotrzemy pewnego dnia, otrzymując nowe ciała i pełny wymiar tego co dziś widzimy wiarą i często jakby prze mgłę.

Prawdziwa mądrość (Jk 3:13-18)

1). Mądrość z góry – czysta, pokojowa, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna
2). Mądrość ziemska – przeciwna temu co duchowe i święte.
Zmysłowa – pozbawiona Ducha Świętego, karmiąca zmysły.
Demoniczna – wywołana przez siły Diabła.

„Jeśli ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a na pewno ją otrzyma.”

Dlaczego nie mamy głębokiego pragnienia Boga?

„Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego.”
Księga Psalmów 42

Dlaczego nie mamy głębokiego pragnienia Boga?

1. Z duchowego „stołu” spożywamy inne pokarmy niż te, które daje Bóg.
2. Żyjemy w grzechu nieposłuszeństwa.
3. Doświadczanie, które przeżywamy zamiast przybliżać, oddalają nas od Boga.

Małe rzeczy, ważne dla Boga

Gesty, reakcje, czyny, słowa, wybory, zachowania, decyzje, postanowienia i w końcu skutki – pozytywne i negatywne, stanowią istotę tego kim jesteśmy, objawiają nasz charakter.
Zacheusz zrobił mały krok – wyszedł na drzewo, a Pan okazał całemu jego domowi łaskę.
Wdowa wrzuciła jedyne dwie monety, które miała, a Pan zobaczył jej serce co stało się też wielka lekcją dla uczniów.
Tak samo i my bądźmy ludźmi małych czynów, które mają znaczenie dla Pana Boga i dla ludzi wokół mnie.

Zachęta z I rozdziału Księgi Pociech

Księga Izajasza składa się z:

Księgi Sądów 1- 39
Księgi Pociech 40-66

Księga Pociech rozdział 1 zawiera wiele zachęty w tym by przygotowywać serce na życie Pana:

1) Pocieszajmy lud Pana ta pociecha, która sami otrzymujemy – potrzebujemy wzajemnej pociechy!
2) Badajmy nasze serca by było miejsce w nas na JEGO życie – wszystko ma być odpowiednio przygotowane, wyrównane.
3) Tylko w sercu gotowym i dostojnym może objawić się Boża Chwała, Jego potęga i wielkość. Boża chwała to ciągła JEGO obecność w naszym życiu.
4) Nasze ciało jak wyschła trawa oczekuje JEGO Słowa, które jedynie przynosi życie i trwa na wieki.