Sermons by Piotr Żądło

110 of 28 items

Getsemane – „tłocznia oliwek”

W śmiertelnym boju gorliwej modlitwy Jezus woła do Ojca a jego pot był jak krople krwi, spływające na ziemię. Jak oliwki miażdżone w tłoczni – Jezus jest kruszony w Ogrodzie Oliwnym poddając się woli Ojca. „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.” Łk 22:42 „W agonii modlitwy […]

Czasy ochłody

Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody… (Dz.Ap.3:19-20) Jesteśmy po 13 wykładach listu do Kolosan. Jak daleko pobiegliśmy za Bogiem chwytając się wiarą tego głoszonego słowa. Bóg ma dla nas obfite życie. On chce by Słowo mieszkało w nas w obfitości. On chce nam dać więcej […]