Sermons by Tomasz Łukasik

5 Items

Dzień Pana motywacją do służby Bogu. (Mal 3:13-24)

Malachiasz zapowiada Dzień Pana, który ma wywyższyć tych, którzy służą Bogu a poniżyć Jego przeciwników. Nowy Testament ma to samo przesłanie dla chrześcijan, z tą różnicą, że jesteśmy bliżej tego dnia, gdyż decydujące wydarzenia Bożego planu zbawienia już się dokonały.

Wprowadzenie do księgi Malachiasza: Boża postawa wobec zła.

Malachiasz (mój posłaniec) miał trudne przesłanie dla ludu Bożego, który postępował wbrew Bożym nakazom. Izraelici przestali widzieć swój grzech i czuli się bezpiecznie dzięki obrzędom religijnym oraz powszechnej zgodzie na zło. Sumując Boże wypowiedzi odnośnie różnych dziedzin życia narodu, możemy określić postawę Boga wobec grzechu następująco:
1. Widzę co robicie,
2. Uznałem to za złe,
3. Zróbcie coś z tym, aby uniknąć konsekwencji.
Taka postawa jest również widoczna w listach Jezusa do zborów w Objawieniu Jana. Oznacza to, że przesłanie księgi Malachiasza jest aktualne dla nas, z tą różnicą, że nasz nowotestamentowy Malachiasz jest kochającym zbawicielem, który potrafi skutecznie pomóc nam w zmianie postępowania.

Co to znaczy, że Jezus jest prawdą?

Prawda która nasyca (jako prawdziwy chleb z nieba), wyzwala z niewoli grzechu oraz pozwala wydawać owoc (jako prawdziwy krzew winny). Zakon Mojżesza nie przyniósł prawdy ale ją ilustrował i przygotowywał do jej przyjęcia, dlatego Stary Testament pomaga lepiej zrozumieć prawdę o Chrystusie. Wszystko co jest celem naszego życia oprócz Chrystusa nie nasyci, nie uwolni i nie przyniesie owocu. Jeśli jednak poznaliśmy prawdę w Chrystusie, wszystkie dziedziny naszego życie mogą być uświęcone przez tą prawdę.

Zmartwychwstanie (1 Kor 15)

Paweł przekonuje koryntian o konieczności wiary w zmartwychwstanie. Wykazuje, że:
1. Zmartwychwstanie jest pewne, ponieważ Chrystus również zmartwychwstał
2. Zmartwychwstanie nadaje sens naszej wierze, służbie i cierpieniu
a. ponieważ jest dopełnieniem wielkiego dzieła odnowy zepsutego świata
b. rozpoczyna życie w nowym świecie w nowych ciałach
3. Powinno nas motywować do wytrwałości i zapału do służby dla Pana

Wprowadzenie do 1 Listu do Koryntian

Mimo bezbożności wokół nas, musimy i możemy być inni ze względu na naszą relację z Chrystusem.

1. Bezbożni Koryntianie stają się świętymi dzięki ewangelii.
Chrystus wciąż nadzieją dla współczesnego Koryntu.

2. List do Koryntian jako reakcja Pawła na bezbożność w zborze w Koryncie.

a. zmiana jest konieczna
b. zmiana jest możliwa dzięki Bożej wierności