Sermons by Goście

110 of 110 items

Tam i tu

Życie prędzej czy później zderza nas z tym pytaniem. „I gdzie jest Bóg?” To ciekawe, że jednocześnie i niebo, i piekło chce, żebyśmy je zadali. Nic dziwnego, skoro od sposobu jego zadania i odpowiedzi na nie zależy całe nasze życie. Życie, które nie musi (i nie powinno!) być bezkresną tułaczką – może mieć cel i sens, być pełne, nawet mimo braków. To właśnie dlatego Pismo Święte odnotowuje 6. rozdział Księgi Sędziów i chce przemówić do nas. Do Ciebie.

Odnowienie prowadzi do reformacji

Transformacja (nowe narodziny, Kolosan 2,13-15) musi nastąpić przed Reformacją (dojrzałość, Kolosan 3,1-4,1)
Niezależnie od tego, czy dokonamy Reformacji, czy nie, Bóg gwarantuje nam życie wieczne z Nim – to jest prawdziwa łaska (Kolosan 3,4)
Bezwarunkowe kochanie wszystkich wierzących i niewierzących jest najlepszym sposobem na zademonstrowanie naszej wiary w Jezusa Chrystusa (Kolosan 3.14)
Bóg przebacza (Kol 2,13), Bóg nagradza (Kol 3,24) i Bóg odpłaca (Kol 3,25) – dziękujemy Bogu za wszystko (Kol 3,15)
Ubieramy swoje ubrania, gdy spotykamy innych ludzi. W jakich ubraniach w sensie duchowym widzą nas ludzie widzą (Kolosan 3,12)

Panie, chcemy Jezusa widzieć! (J 12:21)

Grecy chcieli widzieć Pana Jezusa! Ludzie wokół nas są podobni do tych Greków. Oni także chcą widzieć Pana Jezusa. Czy naprawdę widzą Go w nas? Nie wystarczy im mówić o Panu Jezusie. Oni chcą Go zobaczyć! Wielu ludzi zobaczyło Pana Jezusa. To zmieniło ich życie. A potem Go pokazywali innym! To jest Boży plan dla nas!