Sermons by Goście

110 of 120 items

Wspólnota jako ciało Jezusa Chrystusa

1. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa.
2. Wszystkie części ciała muszą ze sobą współpracować, aby ciało człowieka – i Kościół – były zdrowe.
3. Wszystkie części ciała muszą współgrać, aby organizm ludzki – i Kościół – działały efektywnie.
4. Niektóre części ludzkiego ciała – i Kościoła – wymagają szczególnej opieki, gdy odczuwają ból, doświadczają stresu lub nie funkcjonują prawidłowo.
5. Kiedy jeden lub więcej członków Kościoła są dumni, stają się jak rak dla ludzkiego ciała – przepracowują się i niszczą inne części Kościoła.

Przyjaźń – podróżowanie razem do wieczności

Życie jest jak podróż, w czasie której spotykamy różnych ludzi. Czasem mijamy się tylko albo wpadniemy na siebie na jakimś zakręcie. Czasem bywa tak, iż odkrywamy, że jest nam po drodze i idziemy razem kawałek. Bywa, że z niektórymi wędrujemy tak latami i wcale nie mamy dość. A kiedy tak sobie wędrujemy, to odkrywamy sekret wspólnego podróżowania, a mianowicie każdy z nas wywiera jakiś wpływ na ludzi, z którymi idzie przez życie.

Łaska na pustyni (Jr 31:1-5)

Doświadczenia życia doprowadzają nas często do miejsca w którym budowla życia zostaje zrujnowana. To powoduje, że znajdujemy się na duchowej pustyni.
Pan obiecuje dać łaskę właśnie tam i na nowo odbudować. Obiecuje, że na nowo zaczniemy przynosić owoc.

Czego Bóg oczekuje od nas?

Bóg pragnie byśmy byli odbiciem Jego chwały.
My nie idziemy tylko do nieba, ale cząstka nieba jest w nas już tutaj teraz a w ten sposób odzwierciedlamy Jego charakter.
Jezus jako Syn Boży przyszedł by służyć i to jest też nasza droga.

Nowa rodzina

1. Członkowie Bożej rodziny mają obowiązek zaspokajania swoich duchowych, emocjonalnych, intelektualnych i fizycznych potrzeb. (Dz. Ap. 2:42-47; 4:32-35)
2. Musimy być obecni i uczestniczyć w działaniach kościoła, aby przynieść pożytek innym i doprowadzić każdego członka do dojrzałości w Jezusie Chrystusie. (Ef. 4:11-16)
3. Być może będziemy musieli złożyć ofiarę, aby służyć sobie nawzajem. Łatwo jest zrezygnować ze spotkania z rodziną Bożą. (Hebr. 10:23-25)