Sermons by Zygmunt Karel

3 Items

List do Kolosan (Kol. 1:15-23)

Najbardziej skondensowany tekst o Panu Jezusie Chrystusie w Biblii. Fałszywi nauczyciele detronizowali osobę Jezusa Chrystusa. Wg gnostyków Pan Jezus był jedną z emanacji Boga. Apostoł odnosi się do tego. Bóg który jest duchem objawił się w pełni w Jezusie Chrystusie. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jest pierworodnym tzn. ma większe znaczenie niż […]