Aby sprawdzić wiarygodność banknotu, należy dobrze znać cechy oryginału, aby nie dać się okraść cyberprzestępcą, należy przestrzegać zasad ostrożności w Internecie. Niestety wiele osób, z powodu braku wiedzy lub czujności daje się nabrać i w efekcie tracą swoje pieniądze, dane osobowe, czy konta na mediach społecznościowych. Są jednak takie obszary naszego życia w których również jesteśmy narażeni na oszustwa, jednak cena “bycia oszukanym” jest o wiele większa. Fragment 1 Listu Jana, który dziś rozważamy, właśnie traktuje o poważnych zagrożeniach oszustwa na które wystawieni byli odbiorcy listu, zagrożenia te nie dotyczyły jednak utraty pieniędzy czy danych osobowych, ale czegoś o wiele ważniejszego… Oszuści których demaskuje Jan podważali osobę samego Pana Jezusa, głosili fałszywe nauki, które w sposób bezpośredni podważały istotę ewangelii i naturę samego Boga, zatem skala tych oszustw i efekt przyjęcia tych zwodniczych nauk miały wymiar wieczny.