Sermons by Paweł Tokarz

110 of 86 items

Oddychaj powietrzem pełnym wolności żyjąc w atmosferze wiary.

Nasze życie jest często życiem pełnym wyzwań i trudności. Nie inaczej wyglądało życie apostoła Pawła i jego współpracowników.
Czytając 2 List do Koryntian dowiadujemy się o szczegółach życia apostołów, o prześladowaniach, głodzie, smutku, niepokoju.
Jak apostołowie radzili sobie, kiedy spadały na nich doświadczenia?
To kazanie jest następną próbą znalezienia odpowiedzi na to pytanie.

Przeznaczeni do zwycięstwa

Może nie udało ci się spotkać z historycznym, pochodzącym z czasów Cesarstwa Rzymskiego, zwyczajem określanym słowem Triumf. Zapraszam nie tylko do zapoznania się z nim, ale i do rozważenia czy coś z esencji tego wydarzenia nie jest częścią obietnicy darowanej ludzkości.

Stawaj się kim jesteś

Apostoł Paweł dowiadując się o bardzo poważnych problemach w zborze w Koryncie, reaguje pisząc list.
Problemy były bardzo głębokie, wydawało by się, wręcz dyskredytujące ich twierdzenia, że są chrześcijanami.
Co napisał do nich Apostoł, jakich użył argumentów, chcąc zwrócić ich na właściwą drogę?

Pozory mylą, czyli czasami nie jest tak jak się wydaje

Na dźwięk słów chrześcijaństwo, religia, kościół, Bóg z reguły mamy w swojej głowie serię skojarzeń, wyobrażeń opartych o literaturę, dom w jakim się wychowaliśmy, filmy czy książki.
To rozważanie próbuje sięgnąć do źródła i odkryć co przez te słowa rozumiał jeden z głównych propagatorów chrześcijaństwa apostoł Paweł.
Gorąco zachęcam do przysłuchania się temu rozważaniu. A może doświadczymy prawdy tych słów, że pozory mylą, czyli czasami nie jest tak jak się wydaje.

Inna Ewangelia!?

Apostoł Paweł, ze zdumieniem przyjął informację na temat społeczności, którą sam założył. Po jego wyjeździe, do społeczności w Galacji trafili pewni ludzie, którzy zaproponowali przedefiniowanie prawdy Ewangelii. Na czym ono polegało? Posłuchaj.

Pierwsza zasada Królestwa Bożego

Sięgając do Biblii, czytając ją odkrywamy informacje tyczące Ewangelii i Królestwa Bożego.
Ewangelia to Dobra Nowina o Królu Jezusie Chrystusie. Tenże Król zaprasza do swojego Królestwa Bożego. Jest ono przedstawiane jako antidotum na zło.
To rozważanie mówi, o tym co jest pierwszą, kluczową zasadą obowiązującą w Królestwie Bożym.

Narodzenie na nowo – piękna metafora czy niezbędny element zbawienia? (J 3:1-10)

Rozmyślając o tym co jest niezbędne w naszym życiu standardowo myślimy o takich rzeczach jak dobra praca, mieszkanie, może rodzina, kariera.
Kiedy odwiedza Pana Jezusa znany nauczyciel Izraela Nikodem, jest prawdopodobnie pełen różnorakich myśli, wyobrażeń, planów co do rozmowy jaką chciał przeprowadzić z Jezusem.
Pierwsze słowa jakie słyszy od Niego musiały być zaskoczeniem: „Musisz się narodzić na nowo”. Jak to zrozumiał Nikodem i jakie zastosowanie możemy znaleźć współcześnie my?

Spotkanie

Liczne spotkania z różnymi osobami są zazwyczaj bezbarwne, nic nie wnoszą do naszego życia. Ale zdarzają się też spotkania wyjątkowe, pełne barw, które na zawsze wzbogacają różnorodnymi kolorami nasze życie. Nikodem takiego właśnie doświadczył.