Sermons by Paweł Tokarz

110 of 90 items

Próbując zrozumieć miłość. (1J 4:7-21)

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego w powszechnym wyobrażeniu na temat chrześcijan, oczekuje się od nich miłości? Nawet jeżeli przez stulecia chrześcijanie zawodzili w tym względzie, to warto zadać sobie pytanie: dlaczego miłość jest tak integralnie związana z chrześcijaństwem.

Tak trudno mi w to uwierzyć!

Trudno nam ludziom uwierzyć w to, co Bóg zrobił dla człowieka, aby go nie tylko uratować ale i totalnie odmienić. Kazanie to jest skromną próbą zarysowania tematu i zachętą do podjęcia wyzwania jakim jest nie tylko poznanie teoretyczne tego tematu, ale zaryzykowania osobistego zaangażowania w intensywną relację z Bogiem Ojcem.

Boży plan odbudowy (Mal 2:1-9)

Każdy z nas wie, że człowiek na przestrzeni swojego życia doświadcza wielu trudności. Czasami są to wielkie dramaty. W czasach proroka Malachiasza naród izraelski spostrzegał swoją sytuację jako absolutnie dramatyczną. Przyczynę swego stanu upatrywał… w Bogu. Izraelici uważali, że to Bóg ich zawiódł. Przyjrzyjmy się jak na te zarzuty zareagował Bóg.

Oddychaj powietrzem pełnym wolności żyjąc w atmosferze wiary.

Nasze życie jest często życiem pełnym wyzwań i trudności. Nie inaczej wyglądało życie apostoła Pawła i jego współpracowników.
Czytając 2 List do Koryntian dowiadujemy się o szczegółach życia apostołów, o prześladowaniach, głodzie, smutku, niepokoju.
Jak apostołowie radzili sobie, kiedy spadały na nich doświadczenia?
To kazanie jest następną próbą znalezienia odpowiedzi na to pytanie.

Przeznaczeni do zwycięstwa

Może nie udało ci się spotkać z historycznym, pochodzącym z czasów Cesarstwa Rzymskiego, zwyczajem określanym słowem Triumf. Zapraszam nie tylko do zapoznania się z nim, ale i do rozważenia czy coś z esencji tego wydarzenia nie jest częścią obietnicy darowanej ludzkości.

Stawaj się kim jesteś

Apostoł Paweł dowiadując się o bardzo poważnych problemach w zborze w Koryncie, reaguje pisząc list.
Problemy były bardzo głębokie, wydawało by się, wręcz dyskredytujące ich twierdzenia, że są chrześcijanami.
Co napisał do nich Apostoł, jakich użył argumentów, chcąc zwrócić ich na właściwą drogę?

Pozory mylą, czyli czasami nie jest tak jak się wydaje

Na dźwięk słów chrześcijaństwo, religia, kościół, Bóg z reguły mamy w swojej głowie serię skojarzeń, wyobrażeń opartych o literaturę, dom w jakim się wychowaliśmy, filmy czy książki.
To rozważanie próbuje sięgnąć do źródła i odkryć co przez te słowa rozumiał jeden z głównych propagatorów chrześcijaństwa apostoł Paweł.
Gorąco zachęcam do przysłuchania się temu rozważaniu. A może doświadczymy prawdy tych słów, że pozory mylą, czyli czasami nie jest tak jak się wydaje.