Sermons tagged with 'Księga Malachiasza’

9 Items

Dzień Pana motywacją do służby Bogu. (Mal 3:13-24)

Malachiasz zapowiada Dzień Pana, który ma wywyższyć tych, którzy służą Bogu a poniżyć Jego przeciwników. Nowy Testament ma to samo przesłanie dla chrześcijan, z tą różnicą, że jesteśmy bliżej tego dnia, gdyż decydujące wydarzenia Bożego planu zbawienia już się dokonały.

Duchowa schizofrenia (Mal 3:13-18)

Są ci, którzy jak hipokrycji próbuja „wielbić Boga”..
Są też tacy, którzy w bojaźni poważają Imię Boga.
Jaka jest twoje prawdziwe oblicze?
Potrzebujemy Boga, Jego światła i Kościoła by odkryć jakie jest nasze serce.

Jak i dlaczego okradamy Boga? (Mal 3:6-12)

Zapraszam do wysłuchania kazania, w którym rozważymy, czy oskarżenie jakie Bóg kieruje do Izraela: Okradacie Mnie! – może dotyczyć również nas współcześnie. Jeśli tak, to poszukamy odpowiedzi na pytanie:
Co w takim razie musimy zrobić aby przestać okradać Boga?

Bóg, który oczyszcza (Mal 2:17-3:5)

Czasami wydaje się, że kiedy szef, rodzic, współmałżonek, albo co gorsza Bóg nie widzi to możemy robić co nam się podoba, tak postawa i sposób myślenia były bliskie kapłanom i jak się okazuje nie tylko kapłanom – ale cały Izrael tak miał z wczasów Malachiasza. Myśleli oni, że mogą postępować w sposób jaki sami uznali za słuszny i robić to co im się podobało, ponieważ nigdzie nie było widać tego, który gwarantował sprawiedliwość. Fragment zawiera pytania ale tez odpowiedzi na zarzuty stawiane przez izraelitów Bogu. Oni myśleli, że Bóg jest niesprawiedliwy, przymyka oczy na grzechy i że ma w nosie to jak ludzie źle postępują. Byli jednak w wielkim błędzie, bo okazuje się, że Bóg cały czas na nich patrzył, widział co mówią, widział co robią i… odpowiedział im.

Boży plan odbudowy (Mal 2:1-9)

Każdy z nas wie, że człowiek na przestrzeni swojego życia doświadcza wielu trudności. Czasami są to wielkie dramaty. W czasach proroka Malachiasza naród izraelski spostrzegał swoją sytuację jako absolutnie dramatyczną. Przyczynę swego stanu upatrywał… w Bogu. Izraelici uważali, że to Bóg ich zawiódł. Przyjrzyjmy się jak na te zarzuty zareagował Bóg.

Wprowadzenie do księgi Malachiasza: Boża postawa wobec zła.

Malachiasz (mój posłaniec) miał trudne przesłanie dla ludu Bożego, który postępował wbrew Bożym nakazom. Izraelici przestali widzieć swój grzech i czuli się bezpiecznie dzięki obrzędom religijnym oraz powszechnej zgodzie na zło. Sumując Boże wypowiedzi odnośnie różnych dziedzin życia narodu, możemy określić postawę Boga wobec grzechu następująco:
1. Widzę co robicie,
2. Uznałem to za złe,
3. Zróbcie coś z tym, aby uniknąć konsekwencji.
Taka postawa jest również widoczna w listach Jezusa do zborów w Objawieniu Jana. Oznacza to, że przesłanie księgi Malachiasza jest aktualne dla nas, z tą różnicą, że nasz nowotestamentowy Malachiasz jest kochającym zbawicielem, który potrafi skutecznie pomóc nam w zmianie postępowania.